Inventarierea documentelor

Inventarierea este operaţiunea de luare în evidenţă a unităţilor arhivistice, în urma căreia rezultă inventarul fondului sau colecţiei.

 

Legislaţia arhivistică prevede predarea documentelor la compartimentul de arhivă pe bază de inventare.

Inventarul cuprinde toate dosarele cu acelaşi termen de păstrare, create în cursul unui an, de către un compartiment de muncă. Fiecare compartiment va întocmi atâtea inventare câte termene de păstrare sunt prevăzute în nomenclator. În cazul dosarelor formate din mai multe volume, în inventar fiecare dosar va primi un număr direct, distinct.

 

Inventarierea intră în obligaţia compartimentelor creatoare de documente.